Warsztaty

Prowadzimy różnorodne warsztaty związane z tematyką muzyki tradycyjnej. Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich grup wiekowych i dotyczą różnorodnych zagadnień. Poniżej kilka przykładów działań warsztatowych pozostających w naszej ofercie, możemy także zaprojektować warsztaty uwzględniając specyficzne potrzeby konkretnego zamawiającego czy grupy docelowej.

 

WARSZTATY MUZYCZNE

Podczas naszych warsztatów muzycznych nie tylko prezentujemy różnorakie instrumenty ludowe lub używane w muzyce tradycyjnej, ale także zachęcamy do spróbowania swoich sił w grze na tych instrumentach. Są to warsztaty przeznaczone głównie dla osób dorosłych, młodzieży, oraz starszych dzieci, świadomie podchodzących do tak delikatnych przedmiotów, jakimi są instrumenty muzyczne. Grupa warsztatowa może składać się z osób grających (np. kapele), średniozaawansowanych (np. osoby grające amatorsko na instrumentach), początkujących lub bez żadnego doświadczenia w graniu na instrumentach, dopuszczamy też grupy mieszane. Podczas zajęć uczymy akompaniowania, utrzymywania rytmu, a także współpracy pomiędzy poszczególnymi członkami kapeli, posiadającymi różne role (instrumenty rytmiczne, harmoniczne, melodyczne). Warsztaty oparte są o materiał zaczerpnięty z muzyki ludowej, a także podkreślają funkcję użytkową (np. taneczną) tej muzyki. Oprócz gry na instrumentach, na warsztatach pojawiają się elementy śpiewu i tańca.

WARSZTATY TANECZNE

Prowadzimy warsztaty polskich tańców tradycyjnych z muzyką na żywo. Oferujemy warsztaty tańców śląskich oraz tańców z innych regionów Polski, dla wszystkich poziomów zaawansowania tanecznego oraz grup wiekowych. Warsztaty mogą skupiać się zarówno na doskonaleniu współpracy w parze, nauce kroków tanecznych i tańców danego regionu, jak i na wspólnej tanecznej zabawie do muzyki na żywo.

WARSZTATY ŚPIEWACZE​

Oferujemy warsztaty śpiewacze, oparte o repertuar zaczerpnięty z muzyki tradycyjnej, głównie śląskiej. Podczas warsztatów nauczymy się pieśni, ale także poznamy kulturowy kontekst ich występowania, zastanowimy się nad występującymi w nich znaczeniami, posłuchamy nagrań źródłowych. Tematyka pieśni podczas warsztatów może być bardzo różnorodna, w zależności od zapotrzebowania (np. pieśni kolędnicze, weselne, wielkopostne i wiele, wiele innych).

WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI

Prowadzimy szkolenia dla nauczycieli i animatorów pracujących z muzyką i tańcem tradycyjnym lub chcących wprowadzać ich elementy do swojej pracy. Podczas szkoleń uczymy tradycyjnych tańców i zabaw muzycznych, tanecznych czy ruchowych, ale także pokazujemy metodykę pracy z tym materiałem oraz wskazujemy, skąd brać materiały, inspiracje i zasoby do pracy z muzyką ludową i tańcem tradycyjnym.

WARSZTATY DLA DZIECI

Podczas warsztatów dla dzieci łączymy różnorodne elementy: taniec, zabawy ruchowe, śpiew, granie na instrumentach, czy poznawanie artefaktów kultury tradycyjnej, takich jak elementy stroju, instrumenty muzyczne, dawne sprzęty domowe. Warsztaty mogą być poświęcone konkretnej tematyce, np. wiośnie, praniu, rolnictwu, Bożemu Narodzeniu. Chętnie poprowadzimy warsztaty na temat zadany przez Was!