Poniedziałki folkowe

„Poniedziałki folkowe” to cotygodniowe zajęcia z polską muzyką tradycyjną, które prowadzimy prawie nieprzerwanie od 2015 roku. Początkowo były to zajęcia taneczno-etnograficzne, potem instrumentalne. Warsztaty w różnych okresach przybierają różne formy, czasem jest to dłuższy cykl zajęć jednego rodzaju, czasem seria różnych spotkań, warsztatów czy koncertów. W czasie pandemii warsztaty przybrały formę online i były realizowane w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura w sieci”. Niezależnie od wszystkiego, zawsze głównym motywem zajęć jest polska muzyka i taniec tradycyjny.

Obecnie zajęcia odbywają się w Kawiarni Fotograficznej przy ul. Teatralnej 4 w Katowicach w każdy poniedziałek o godz. 18:30 i są to warsztaty instrumentalne. Mogą na nie przyjść zarówno osoby grające, jak i takie, które pragną po raz pierwszy spróbować wydobyć dźwięk z instrumentu.